Plánované akce 2020/ 2021

RODIČE, PROSÍME VÁS, PŘIVEĎTE NÁS DO ŠKOLKY NEJPOZDĚJI DO 8:30 , ABYCHOM SI STIHLY POHRÁT S KAMARÁDY A NĚCO SI VYROBIT. DĚKUJEME, VAŠE DĚTI 🙂

 

Milí rodiče,

ČIPY k otevírání dveří do MŠ NEBUDOU FUNGOVAT OD 8, 30 do 12, 00 hod. a od 12, 45 do 14. 30 hod.

Dodržujte, prosím, tyto časy!

Děkujeme.

 

Akce pro tento týden 26.-30.4.
Vážení rodiče, i přes přetrvávající omezení chodu školky nechceme děti ošidit alespoň o malé zážitky. Za dodržení hygienických pravidel ve spolupráci s vámi rodiči a s Městskou knihovnou proběhnou následující dvě akce:
Tento týden ve čtvrtek 29.4. v dopoledních hodinách jsou předškoláci pozvaní do Městské knihovny Semily, kam půjdou v omezených skupinkách po 10 dětech. Pro děti bude připravený krátký program ze strany knihovny, budou mít také možnost zapůjčit si do školky knížky, které je budou zajímat. Za pozvání i program Knihovně Semily moc děkujeme. Mladší děti budou zůstávat ve školce.
Tento týden se ve školce věnujeme tématu „Čarodějnice“. V pátek 30.4. proto uskutečníme v rámci dopolední procházky a oběda opékání buřtů v prostoru ohniště U Čtrnácti pomocníků. Za pomoc s přípravou ohniště děkujeme místním rodičům. Dejte, prosím, svým dětem s sebou batůžek s pitím, pláštěnku pro případ deště a pokrývku hlavy. Děti nepotřebují svačinu, vycházet budeme najedení po svačině.

Také i nadále využíváme nabídky živého promítání z Naivního divadla.

 

Milí rodiče,

vycházkové středy se během zimního období nekonají, batůžky tedy dětem chystat nemusíte. Děkujeme.

 

KROUŽKY

ZPÍVANÁ ANGLIČTINA– úterý, středa, čtvrtek – 12, 30- 13, 00

  •                                                                                       – 13, 00- 13, 30

TANEČKY / rytmika- v ZUŠ- každé úterý- 13, 30- 14, 00- NYNÍ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENO

 

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY – školní rok 2020/ 2021 – prosíme bez dětí, školka v tuto dobu nemůže zajišťovat pobyt a dozor dětí

  •  čtvrtek 10. 9. v 16, 15 hod.
  •  čtvrtek 3. 6. v 16, 15 hod.