Personál

Údaje o zařízení:

Mateřská škola Treperka a waldorfská Semily, příspěvková organizace
Telefon – 481 622694, mobil 739630565
IČO provozovatele – 70939322
Odpovědná osoba – Mgr. Barbora Petrušková
Provozovatel – Mateřská škola Treperka a waldorfská Semily , Komenského náměstí 146, Semily
Typ: s celodenním provozem
Stanovena kapacita: 50
Provozní doba: od 6,15 hod. do 16,15 hod.
Využití zařízení pro jiné aktivity: není

Pedagogický personál:

I.tř. – Sluníčka
Mgr. Zagoński Hana – učitelka

Hypšmanová Anna- učitelka

II.tř. – Sedmikrásky
Markéta Pešková – učitelka

Mgr. Barbora Petrušková – ředitelka MŠ

Michaela Šlechtová- učitelka, školní asistentka

Helena Jiroutová- učitelka

Provozní personál:

Mendelová Krista – pracovník provozu + uklízečka
Kočová Iveta –  uklizečka
Košnar Milan – údržbář