Personál

Údaje o zařízení:

Mateřská škola Treperka Semily, příspěvková organizace
Telefon – 481 622694, mobil 739630565
IČO provozovatele – 70939322
Odpovědná osoba – Mgr.Patka Leoš
Provozovatel – Mateřská škola Pod Vartou Semily
Typ: s celodenním provozem
Stanovena kapacita: 56
Provozní doba: od 6,30 hod. do 16,00 hod.
Využití zařízení pro jiné aktivity: není

Pedagogický personál:

I.tř. – Sluníčka
Mgr. Dolenská Hana – učitelka, ……………………………- učitelka

II.tř. – Sedmikrásky
Markéta Pešková – učitelka, Mgr. Patka Leoš  – ředitel

Provozní personál:

Mendelová Krista – vedoucí ŠJ + pomocná síla
Šádková Lucie – kuchařka
Kočová Iveta – pom. síla v kuchyni + uklizečka
Alena Guryčová – uklizečka
Košnar Milan – údržbář