Zápis – kritéria přijetí

 

Výsledek zápisu do MŠ bude zveřejněn 30.5.2019.

Rozhodnutí si vyzvedněte od 10 do 14 hod. u ředitele Mš

(případně co nejdříve po tel. domluvě s ředitelem Mš 775 432 076).

ZÁPIS DO MŠ TREPERKA SEMILY 2019

   
Přijetí – ANO
REGISTR.Č.   Nepřijetí – NE
1 ANO
2 NE
3 NE
4 ANO
5 ANO
6 ANO
7 ANO
8 NE
9 NE
10 ANO
11 ANO
12 NE
13 NE
14 NE
15 NE
16 ANO
17 NE
18 NE
19 NE
20 ANO
21 NE
22 ANO
23 ANO
24 ANO  
25 NE  
26 ANO  
27 ANO  

 

 

 

 

 

       
 
 

 

 

Výsledek zápisu do MŠ bude zveřejněn 30.5.2019.

Rozhodnutí si vyzvedněte od 10 do 14 hod. u ředitele Mš

(případně co nejdříve po tel. domluvě s ředitelem Mš 775 432 076).

 

  ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ TREPERKA  JE VE STŘEDU 7.5.2019 OD 8:00 DO 15:00

Přihlášku k zápisu si můžete vyzvednout předem v mateřské škole, nechat potvrdit dětským lékařem a v den zápisu přinést s rodným listem dítěte k zápisu.

(ZÁPIS PROBĚHNE V KANCELÁŘI ŘEDITELE MŠ TREPERKA, p.o.)

 

Rozhodnutí o přijětí do MŠ TREPERKA je nutno vyzvednou ve školce u ředitele.

(po tel. domluvě na čísle 775432076)

 

 

Mateřská škola Treperka Semily, příspěvková organizace

Vnitřní směrnice č. 1.4/2019 Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Skartační znak S5

Účinnost od: 1.4.2019

Mateřská škola Treperka Semily p.o., Pod Vartou 609, 513 01 Semily stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II.

Přednostně je vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

III.

Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitel z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září stávajícího roku ( není-li uvedeno jinak).

Kritérium

Body

1

2

Doba podání přihlášky

Opakované podání žádosti

první rok

druhý rok

3

5

3

4

Trvalý pobyt dítěte *

Přijatý sourozenec

Trvalý pobyt v obci

Aktuálně docházející do Mš

20

5

5

Věk dítěte (zralost na vstup do MŠ) 2 roky

3 roky k 31.12.

3 roky k 1.9.

4 roky k 31.12.

4 roky k 1.9.

5 a více roků (pro případ odkladu školní docházky)

0

3

5

10

15

20

6

V případě shodnosti bodů rozhodne

los

IV.

V případě rovnosti bodů ( při shodnosti posuzovaných kritérií) bude řešeno losem.

*Týká se též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo k pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. Přednost mají děti ze spádové oblasti.

                                                                            Mgr. Leoš Patka

V Semilech 1.4.2019                                          ředitel MŠ