Zápis – kritéria přijetí

 

 

 

 

 

PROSÍM RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ (1.9.2019), ABY SE DOSTAVILI DO MŠ   .  . 2019 V 15HOD. NA RODIČOVSKÉ SCHROMÁŽDĚNÍ, KDE SE DOZVÍ INFORMACE K NÁSTUPU JEJICH DĚTÍ A INFORMACE O STRAVOVÁNÍ.

         
ZÁPIS DO MŠ TREPERKA SEMILY 2019        
Přijetí – ANO
Nepřijetí – NE
 
 

 

 

Výsledek zápisu do MŠ bude zveřejněn do 7.6.2019

 

  ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ TREPERKA  JE VE STŘEDU 7.5.2019 OD 8:00 DO 15:00

Přihlášku k zápisu si můžete vyzvednout předem v mateřské škole, nechat potvrdit dětským lékařem a v den zápisu přinést s rodným listem dítěte k zápisu.

(ZÁPIS PROBĚHNE V KANCELÁŘI ŘEDITELE MŠ TREPERKA, p.o.)

 

Rozhodnutí o přijětí do MŠ TREPERKA je nutno vyzvednou ve školce u ředitele.

(po tel. domluvě na čísle 775432076)

 

 

Mateřská škola Treperka Semily, příspěvková organizace

Vnitřní směrnice č. 1.4/2019 Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Skartační znak S5

Účinnost od: 1.4.2019

Mateřská škola Treperka Semily p.o., Pod Vartou 609, 513 01 Semily stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II.

Přednostně je vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

III.

Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitel z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září stávajícího roku ( není-li uvedeno jinak).

Kritérium

Body

1

2

Doba podání přihlášky

Opakované podání žádosti

první rok

druhý rok

3

5

3

4

Trvalý pobyt dítěte *

Přijatý sourozenec

Trvalý pobyt v obci

Aktuálně docházející do Mš

5

5

5

Věk dítěte (zralost na vstup do MŠ) 2 roky

3 roky k 31.12.

3 roky k 1.9.

4 roky k 31.12.

4 roky k 1.9.

5 a více roků (pro případ odkladu školní docházky)

0

3

5

10

15

20

6

V případě shodnosti bodů rozhodne

los

IV.

V případě rovnosti bodů ( při shodnosti posuzovaných kritérií) bude řešeno losem.

*Týká se též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo k pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

                                                                            Mgr. Leoš Patka

V Semilech 1.4.2019                                          ředitel MŠ