Zápis – kritéria přijetí

Den otevřených dveří je 4.3.2019 od 8h. do 12h. (mimo tento termín je možné MŠ navštívit po tel. domluvě)

ZÁPIS DO MŠ PROBĚHNE 7.5.2019 OD 8hod. DO 15hod. (omlouvám se za překlep zápis je 7.5.19)

Pro rok 2019/20 budou nově vytvořena kritéria přijetí (připravuje se)

 

 

 

 

PROSÍM RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ (1.9.2018), ABY SE DOSTAVILI DO MŠ 26.6.2018 V 15HOD. NA RODIČOVSKÉ SCHROMÁŽDĚNÍ, KDE SE DOZVÍ INFORMACE K NÁSTUPU JEJICH DĚTÍ A INFORMACE O STRAVOVÁNÍ.

         
ZÁPIS DO MŠ TREPERKA SEMILY 2018        
Přijetí – ANO
REGISTR.Č.     Nepřijetí – NE
1 ANO  
2 NE
3 NE
4 ANO  
5 ANO  
6 ANO  
7 ANO  
8 ANO  
9 NE
10 ANO  
11 ANO  
12 ANO  
13 ANO  
14 ANO  
15 NE
16 ANO  
17 NE
18 ANO  
19 ANO

 

 

Výsledek zápisu do MŠ bude zveřejněn do 29.5.2018

 

  ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ TREPERKA  JE VE STŘEDU 2.5.2018 OD 8:00 DO 15:00

Přihlášku k zápisu si můžete vyzvednout předem v mateřské škole, nechat potvrdit dětským lékařem a v den zápisu přinést s rodným listem dítěte k zápisu.

(ZÁPIS PROBĚHNE V KANCELÁŘI ŘEDITELE MŠ TREPERKA, p.o.)

 

 

Rozhodnutí o přijětí do MŠ TREPERKA je nutno vyzvednou ve školce u ředitele.

(po tel. domluvě na čísle 775432076)

 

 

 

 

Mateřská škola Treperka Semily, příspěvková organizace

Vnitřní směrnice č. 1/2017 Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

 

Účinnost od: 1.3.2017

Mateřská škola Treperka Semily p.o., Pod Vartou 609, 513 01 Semily stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II.

 Přednostně je vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

III.

Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitel z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září stávajícího roku ( není-li uvedeno jinak).

Kritérium

Body

1

Doba podání přihlášky

(opakované podání žádosti)

první rok

druhý rok

3

5

2

Trvalý pobyt dítěte * Trvalý pobyt v obci

5

3

Věk dítěte (zralost na vstup do MŠ) 2 roky

3 roky k 31.12.

3 roky k 1.9.

4 roky

5 a více roků (pro případ odkladu školní docházky)

0

3

5

10

20

4

Individuální situace dítěte MŠ navštěvuje (navštěvoval) sourozenec

Sociální potřebnost dítěte **

Dítě se hlásí k celodennímu pobytu

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

5-15

IV.

V případě rovnosti bodu (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské / rodičovské dovolené s dalším dítětem.

** Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo k pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

** Ředitel může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitele/samoživitelky, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení, dítě umístěné v DD apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.

Mgr. Leoš Patka              ředitel MŠ

V Semilech 1.3.2018