VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vnitřní řád školní jídelny

Mateřské školy Treperka Semily

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY- STAHUJTE ZDE

Školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o školním stravování) a dalšími hygienickými předpisy.

Organizace provozu školního stravování

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy vyplní zákonný zástupce přihlášku ke stravování,
 • je-li dítě v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravuje se VŽDY
 • z hygienických důvodů není možné individuální donášení svačin z domova
 • jídla podávaná v rámci školního stravování strávníci konzumují ve školní jídelně
 • úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu (pouze cena potravin) ve smyslu vyhlášky o školním stravování
 • zákonný zástupce je povinen v době nepřítomnosti odhlásit dítě ze stravování nejpozději do 7.00 hodin na telefonním čísle 481 622694,739630565, emailem mspodvartoujidelna@seznam.cz nebo může dítě odepsat v sešitě v šatně školy nejméně jeden den před předpokládanou absencí dítěte
 • pokud dítě z důvodů nepředvídané nemoci nelze včas odhlásit, mohou rodiče stravu v 1. den nemoci odebrat do vlastních jídlonosičů
 • stravné se hradí bezhotovostně nejdéle do 15. dne v měsíci nebo souhlas inkasa na stravné
 • pokud zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou mateřské školy nebo vedoucí školní kuchyně jiný termín úhrady, může ředitelka rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte
 • připomínky ke stravování, dotazy, případně problémy je nutné řešit neprodleně přímo s vedoucí ŠJ buď osobně nebo telefonicky na telefonním čísle 481622694 nebo 739630565
 • poplatky za stravné

děti MŠ do 6 let věku             přenídávka, oběd, svačina     34 Kč

přesnídávka a oběd                 26 Kč

děti MŠ 7 let věku               přesnídávka, oběd, svačina     37 Kč

svačina a oběd                         29 Kč

 • organizace výdeje jídel        přesnídávka  od  8.30 do 9 hodin

oběd  od 11.45  do 12.30 hodin

svačina   od 14 do 14.30 hodin

 • dětem, které v aktuálním školním roce (od 1. září do 31. srpna) dovrší 7 let věku, je účtováno vyšší stravné,
 • pitný režim je zajišťován po celý den,
 • děti mají možnost dát si množství jídla pole chuti,
 • pedagogický dohled nad dětmi zabezpečují pedagogické pracovnice po celý den, tedy i v době konzumace jídel,
 •  jídelní lístek a ostatní informace týkající se stravování jsou vyvěšeny na nástěnce v šatně,
 • školní stravování se řídí výživovými normami.