Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce s rodiči

 • poskytovat ústní informace o dětech dle potřeby
 • beseda pro rodiče o odkladech dětí
 • využívat své pedagogické tvořivosti i vůči rodičům
 • schůzky Rady rodičů
 • nástěnky pro rodiče, práce dětí
 • vytvářet vkusné prostředí v MŠ
 • dotazník pro rodiče nebo možnost vyjádření se k výchově dětí

Spolupráce se ŠJ

 • výdej jídla – organizace na každé tř. dle dohody s učitelkami
 • spotřební koš
 • děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly
 • konzultace jídelníčku – nové recepty, hodnocení jídla apod.
 • pitný režim
 • mezi jídlem dodržovat intervaly

Spolupráce s MŠ Waldorfskou

 • vzájemná spolupráce obou řed. – ind. rozhovory
 • prohlubovat vztahy mezi dětmi z obou MŠ – hlavně během pobytu venku

Spolupráce s PPP

 • odklady – beseda pro rodiče
 • nahodilé problémy

Spolupráce s lékařem

 • odklady docházky

Spolupráce se VZDĚLÁVACÍM CENTREM TURNOV

„Naše škola je zapojena do projektu podpořeného z OPVVV Za jeden provaz (www.vctu.cz/zajedenprovaz), jehož nositelem je Vzdělávací centrum Turnov.“

Spolupráce s muzeem

 • návštěva akcí pro děti
 • závěrečné vystoupení „školáčků“