Provoz školy

Oznáme

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

Mateřská škola bude uzavřena od 23.12. 2019 do 5.1.2020.

DNE 23.10. 2019 JE PROVOZ MŠ OMEZEN Z DŮVODU ODSTÁVKY EL. VEDENÍ (7.30 – 15.00). NÁHRADNÍ PROGRAM VÝLET TUHAŇ (8.50 U LÍDLU AŽ 12.00 PŘÍJEZD) PROVOZ MŠ 7.30-12.30 DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Provoz MŠ bede 9.7.2018 do 12.8.2018 přerušen z důvodů výběru řádné dovolené, dále pak bude provoz přerušen na základě §3 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Na tento měsíc bude stanovena úplata za MŠ takto:

úplata za celý kalendářní měsíc 350 Kč

ponížení úplaty za přerušení 

úplata stanovená na srpen 2019 činí  Kč

Podle § 6 odst 4 stanovuji za měsíc srpen úplatu va výši  Kč.

úplata za celý kalendářní měsíc 350 Kč

ponížení úplaty za přerušení 

úplata stanovená na červenec 2019 činí  Kč

Podle § 6 odst 4 stanovuji za měsíc srpen úplatu va výši  Kč.

Upozornění pro rodiče: Jelikož dochází ke změně placení školkovného, je nutno úhradu provést do .  .2019 v kanceláři vedoucí školníé jídelny MŠ. V případě neuhrazení úplaty za příslušný měsíc bude vaše přihláška považována za neplatnou.

V Semilech ..201                                                                                 v.r. Mgr. Patka Leoš

 

Organizace a provoz školy

Pracovní doba je 6.30 – 16.00 hod. – je volné, tvořivé uspořádání dne s dodržením času na jídlo a odpočinek.

Orientační organizace dne v MŠ

6,30 – 9,00 Ranní hry dle volby dětí, cílené činnosti ve skupinách a individuálně, jazykové chvilky, ranní cvičení
9,00 – 10,00 Hygiena, svačina, společná cílená činnost
10,00 – 12,00 Pobyt venku
12,00 – 12,30 Hygiena, oběd
12,30 – 14,00 Hygiena, odpočinek, náhradní nespací aktivity
14,00 – 14,30 Hygiena, svačina
14,30 – 16,00 Odpolední zájmové činnosti dětí, pokračování cílených činností

V I. tř. svačina v 8,30 a oběd v 11,30 hod.