Provoz školy

Organizace a provoz školy

Pracovní doba je 6.30 – 16.00 hod. – je volné, tvořivé uspořádání dne s dodržením času na jídlo a odpočinek.

Orientační organizace dne v MŠ

6,30 – 9,00 Ranní hry dle volby dětí, cílené činnosti ve skupinách a individuálně, jazykové chvilky, ranní cvičení
9,00 – 10,00 Hygiena, svačina, společná cílená činnost
10,00 – 12,00 Pobyt venku
12,00 – 12,30 Hygiena, oběd
12,30 – 14,00 Hygiena, odpočinek, náhradní nespací aktivity
14,00 – 14,30 Hygiena, svačina
14,30 – 16,00 Odpolední zájmové činnosti dětí, pokračování cílených činností

V I. tř. svačina v 8,30 a oběd v 11,30 hod.