Provoz školy

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ V MĚSÍCI ČĚRVENCI A SRPNU

Provoz MŠ bede 9.7.2018 do 12.8.2018 přerušen z důvodů výběru řádné dovolené, dále pak bude provoz přerušen na základě §3 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Na tento měsíc bude stanovena úplata za MŠ takto:

úplata za celý kalendářní měsíc 350 Kč

ponížení úplaty za přerušení 8/23 – 122

úplata stanovená na srpen 2018 činí 228 Kč

Podle § 6 odst 4 stanovuji za měsíc srpen úplatu va výši 228 Kč.

úplata za celý kalendářní měsíc 350 Kč

ponížení úplaty za přerušení 3/20297

úplata stanovená na červenec 2018 činí 53 Kč

Podle § 6 odst 4 stanovuji za měsíc srpen úplatu va výši 53 Kč.

Upozornění pro rodiče: Jelikož dochází ke změně placení školkovného, je nutno úhradu provést do 13.8.2018 v kanceláři vedoucí školníé jídelny MŠ. V případě neuhrazení úplaty za příslušný měsíc bude vaše přihláška považována za neplatnou.

V Semilech 2.7.2018                                                                                 v.r. Mgr. Patka Leoš

 

Organizace a provoz školy

Pracovní doba je 6.30 – 16.00 hod. – je volné, tvořivé uspořádání dne s dodržením času na jídlo a odpočinek.

Orientační organizace dne v MŠ

6,30 – 9,00 Ranní hry dle volby dětí, cílené činnosti ve skupinách a individuálně, jazykové chvilky, ranní cvičení
9,00 – 10,00 Hygiena, svačina, společná cílená činnost
10,00 – 12,00 Pobyt venku
12,00 – 12,30 Hygiena, oběd
12,30 – 14,00 Hygiena, odpočinek, náhradní nespací aktivity
14,00 – 14,30 Hygiena, svačina
14,30 – 16,00 Odpolední zájmové činnosti dětí, pokračování cílených činností

V I. tř. svačina v 8,30 a oběd v 11,30 hod.