Charakteristika

MATERIÁLNÍ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY

Budova naší mateřské školy (narychlo postavena v roce 1980) je montovaná, tak zvaně papírová, ale její technický stav je dobrý. Uvnitř však bude zapotřebí provést rekonstrukci. Má dvě třídy, celkem 110 m2, nově vybudované umývárny, dostatečný počet záchodů a dle potřeby je možné využití sprchového koutu. U každé třídy je pro učitelky sborovna a koutek na převlékání a hygienu.Na úpravě a výzdobě prostředí školky se podílejí děti svými výtvory. U mateřské školy je velká školní zahrada se spoustou dřevin, altánek, zabudovaný bazén, domeček pro děti, cestičky jsou využívány k dopravě, skluzavka, houpačky a řada dřevěných hraček. Problém je s vyhledáváním stínu, proto se používá slunečníků. Také nově natřené lavice a stolky děti plně využívají. Zahrada je tak zařízená, že umožňuje dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Ve třídách i na zahradě je dostatečné množství hraček, pomůcek a různého materiálu. V hospodářské budově je kuchyň odkud se v barelech převáží jídlo na třídy. Vhodně se využívá, pro potřeby mateřské školy, prádelna, sušárna a mandl. I zde mají provozní zaměstnanci svoje zázemí. Od roku 1996 je postavena nová, plynová kotelna.

Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Od 1. 9. 1999 je v přízemní budově MŠ Waldorfská se svým ředitelstvím.

Kapacita naší mateřské školy je 56 dětí. Provoz máme od 6,30 do 16,00 hod. a procuje zde 9 zaměstnanců s celkovým úvazkem 8,30 hod.

Od 1. 1. 2002 je škola v právní subjektivitě.

Cílem naší školy je vnímat celou osobnost dítěte, jeho duševní pohodu , psychickou zdatnost, odolnost , ale i jeho sebepojetí a sebenahlížení. Ve vhodném tvořivém a obsahově bohatém prostředí stimulovat zájem, formou smyslového vnímání, o poznávání a učení.

Snažíme se, aby v naší mateřské škole bylo dítě šťastné a spokojené.