Pro školní rok 2020/ 2021 hledáme školní /ho asistentku /ta na pracovní úvazek 0,3. Více informací u ředitelky MŠ, telefon: 775432076, email: mspodvartou@gmail.com Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

VŠEM DĚTEM A RODIČŮM PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ SLUNÍČKA 🌞 TĚŠÍME SE NA VÁS OD 10. 8. ZDRAVÍ VÁS VŠICHNI ZAMĚSTNANCI MŠ TREPERKA

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

Toto čestné prohlášení si prosím vytiskněte a vyplněné přineste v den nástupu do MŠ. Pokud nemáte doma tiskárnu, můžete si ho vyzvednout u dveří MŠ na Komenkého náměstí. Mateřská škola bude otevřená od 18. 5.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/ 2020

ochrana_zdravi_ms

Mateřská školka bude otevřená od 18.5. V souboru je Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které si prosím vytiskněte. Pokud nemáte doma tiskárnu, můžete si ho vyzvednout u dveří MŠ na Komenského náměstí. Toto prohlášení je povinné odevzdat vyplněné při nástupu do školky.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/ 2020

PODĚKOVÁNÍ

Vážení rodiče. Od l.května 2020 nastupuje do funkce ředitelky na základě výsledku konkurzního řízení paní Helena Jiroutová. Děkuji vám za spolupráci, vstřícnost a pochopení , které jste projevili v době stěhování do nové budovy.Nyní je školka zcela připravená k zahájení provozu.Přeji vám všem hodně zdraví, pohodu v rodině a mnoho pozitivních zážitků v příjemném prostředí mateřské školy na Komenského náměstí.Věra Smetanová.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PODĚKOVÁNÍ

Pozvánka k zápisu

pozvánka k zápisu do MŠ 20_21 v.r.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka k zápisu

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení k očkování

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čestné prohlášení

Žádost o přijetí dítěte

Žádost o přijetí dítěte k předškol vzdělávání 2020_21

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Žádost o přijetí dítěte

Dopis pro rodiče

Co může mateřská škola udělat pro děti a rodiče v případě, že je uzavřena?

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro vás a vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů). Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

  • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
  • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);
  • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);
  • dbejte na pravidelný režim;
  • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);
  • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);
  • s dětmi čtěte, každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
  • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
  • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);
  • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu. Díky Vám všem.

Mgr. Hana Splavcová, Národní pedagogický institut České republiky

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dopis pro rodiče